Řídicí systém a vizualizace

Firma ESA Plating s.r.o. navrhuje a realizuje plně automatizované procesy pro linky povrchových úprav, zneškodňovací stanice atd.

Řízení a kontrola jednotlivých uzlů, včetně automatického dopravníkového systému a technologického zařízení, se uskutečňuje za pomoci programovatelného logického kontroléru (PLC) a technologického počítače či dotykového operátorského panelu.

Řídicí systém a vizualizace

PLC jsou používány výhradně od firmy Siemens, které disponují maximální výkonností, spolehlivostí a flexibilitou. Velkou výhodou je také jejich podpora a rozšířenost.

Vizualizace je na míru zhotovena dle aplikace a požadavků zákazníka. Nabízí grafické zobrazení technologického procesu včetně všech důležitých veličin a signalizace poruchových hlášení. Uživatelé, obsluhující zařízení, jsou rozlišeni dle přístupových práv. Pro zboží zadávané do linky lze vytvářet neomezené množství receptur s požadovanými parametry. Veškerá procesní data, alarmová hlášení a záznamy o výrobcích jsou ukládány do databáze s možností následné tvorby grafů, tabulek a reportů (dle zboží, datumu, uživatelů atd.).

Software je vyvíjen týmem odborníků, kteří využívají svých dlouholetých zkušeností ke zvyšování efektivity a produktivity výrobního procesu.