Zneškodňovací stanice

Neutralizaci a zneškodňování odpadních vod opravdu rozumíme. Naše neutralizační stanice vrací do oběhu 100% vyčištěnou vodu. Máte-li zájem realizovat neutralizační či zneškodňovací stanici pro vaši firmu


V oblastni zneškodňovacích a neutralizačních stanic nabízíme:

  • Soubory zařízení pro likvidaci odpadních vod z galvanických a chemických provozů.
  • Soubory zařízení pro čištění a zpětné vracení vyčištěných oplachových vod z galvanických provozů.
  • Soubor technologických zařízení pro likvidaci odpadních vod z galvanických a chemických provozů – automatická zneškodňovací stanice.

Příklady námi realizovaných zneškodňovacích stanic:

Zneškodňovací stanice odpadních vod z galvanických provozů

Automatická stanice pro zneškodňování odpadních alkalicko-kyselých vod a koncentrátů , vod a koncentrátů s obsahem chromu a vod a koncentrátů s obsahem kyanidů. Cirkulační čištění oplachů na duplexových ionexových stanicích a vracení vyčištěné vody zpět do galvanických linek. Ionexové dočištění odpadních vod na duplexní ionexové stanici. Automatický řídící systém SIMATIC s vizualizací procesu čištění.

Číst více

Automatická zneškodňovací stanice odpadních vod z mořící linky

Číst více

Zneškodňovací stanice oplachových vod ze dvou galvanických linek

Stanice je určena pro zneškodňování odpadních vod ze dvou galvanických linek. Zneškodňovány jsou oplachové vody alkalicko-kyselého charakteru a oplachové vody s obsahem komplexů. Likvidace koncentrátů je v tomto projektu řešena externě. Stanice je navržena na maximální výkon 5m3/h. Oplachové vody jsou jímány do zásobních nádrží dle charakteru. Alkalicko-kyselé vody jsou čerpány do třístupňového průtočného reaktoru. Upravené vody postupují do lamelové usazovací nádrže, kde dojde k sedimentaci nečistot. Přečištěná voda je jímána a poté dočištěna za pomoci pískového filtru, filtru s aktivním uhlím a dvěma kolonami se selektivním ionexem, jež zachytávají těžké kovy. Dočištěná voda je čerpána do kontrolní nádrže Vody s obsahem komplexů jsou čerpány do odstavného reaktoru. Upravené vody se po úpravě parametrů přečerpávají do usazovací nádrže. Odsedimentované vody se přepustí do zásobní nádrže. Dočištění probíhá pískovým filtrem. Dočištěná voda je čerpána do kontrolní nádrže Vyčištěná voda je jímána v kontrolní nádrži, kde dochází ke kontrole parametrů před vypuštěním do kanalizace. Kaly z lamelové usazovací nádrže a usazovací nádrže jsou filtrovány kalolisem pro příslušný charakter kalů.

Číst více