Lamelový usazovák

Je zařízení určeno k čištění odpadních vod v neutralizační stanici, za pomoci sedimentace pevných látek v jednotlivých komorách.

Nahromaděné kaly jsou odsávány patřičným čerpadlem a dále jsou upravovány požadovanou technologií.

Lamelový usazovák
Lamelový usazovák