Vymrazovací zařízení

U některých procesů dochází k hromadění uhličitanu v lázních.

Za účelem jejich odstranění máme navrženo zařízeni, které tyto uhličitany dokáže z lázně vymrazit. Uhličitany ve formě krystalů jsou jímány vně zařízení na externí likvidaci. Čistá lázeň je vracena zpět do procesu

Vymrazovací zařízení