Kruhové nádrže

Nádrže jsou vyráběny v různých velikostech a z různých materiálu podle druhu a množství upravované lázně

Materiál nádrže se volí podle odolnosti k použitému chemickému složení lázně a k její teplotě.

Kruhové nádrže