Výrobní program

Dodáváme technologie pro galvanické a chemické linky pro povrchovou úpravu ocelových dílců i dílců z barevných kovů:

 • Galvanické linky pro elektrolytické procesy zinkování, niklování, chromování, kadmiování, mědění, cínování apod.
 • Galvanické linky pro elektrolytickou aplikaci slitinových povlaků zinek-nikl, zinek-železo, cín-vizmut apod.
 • Linky pro chemickou aplikaci niklu a mědi.
 • Linky pro chemickou oxidaci oceli, pro fosfátování a moření.
 • Galvanické linky pro anodickou a chemickou oxidaci hliníku.
 • Dodávky speciálních linek pro předúpravu povrchů.
 • Chemické a elektrochemické odmaštění.
 • Mezioperační úprava povrchu (fosfátování, pasivace, olejování).
 • Předúprava povrchu dílců před nedestruktivními zkouškami (NDT, FPI).
 • Soubory zařízení pro likvidaci odpadních vod z galvanických a chemických provozů.
 • Soubory zařízení pro čištění a zpětné vracení vyčištěných oplachových vod z galvanických provozů.
Výrobní program | ESA plating

Galvanické a chemické linky jsou řešeny v následujících úrovních automatizace:

 • Plně automatické linky pro úpravu dílců na závěsech, v koších nebo v bubnech. Manipulátory jsou řízeny systémem Siemens.
 • Mechanizované linky při zabezpečení dopravy zboží pomocí manipulátorů obsluhovaných operátorem linky.
 • Soubory galvanických nebo chemických technologických zařízení s ručním přenosem zboží mezi jednotlivými pozicemi.
Výrobní program | ESA plating