Akumulační a retenční nádrže

Akumulační a retenční nádrže slouží k akumulaci dešťové vody.

Retenční nádrže mohou být v různých typech. Nicméně námi vyráběné retenční a akumulační nádrže jsou plastové nádoby pro instalaci do země nebo jiných určených prostor.

Akumulační a retenční nádrže