Vanové zařízení

Vany jsou vyráběny v různých velikostech a z různých materiálu podle druhu a množství upravované lázně.

Vany jsou vyráběny z materiálu oceli tř. 11 a 17, plastů PVC-U, PP, PE a PVDF. Plastové vany jsou vyráběny z desek a popřípadě vyztuženy ocelovými profily, které jsou zakryté plastem. Materiál nádrže se volí podle odolnosti k použitému chemickému složení lázně a k její teplotě. Materiál určí projektant zařízení nebo výrobce.

Vanové zařízení

Vybavení van k operacím jako topení, odsávání, míchání, elektrovodné armatury, chlazení, postřik hladiny a jiné, určuje projektant elektrochemických procesů, a nebo výrobce po dohodě s investorem.