Automatická linka chemického niklování

Automatická linka pro chemické niklování je navržena pro chemické pokovování povlakem niklu. Proces chemického niklování vylučuje velmi tvrdé povlaky odolné proti otěru, s nízkým obsahem fosforu, bez obsahu olova a kadmia. Automatická galvanická linka je řešena jako jednořadá vratná. Vstup a výstup zboží do linky je na jedné straně. Přenos zboží linkou je zajištěn pomocí podvěsného manipulátoru. Technologický postup je dodržován jízdním řádem manipulátoru, který je naprogramován, a potřebný program volí obsluha na panelu umístěném u vstupu vsázek do linky. Za linkou a po stranách je umístěno potřebné příslušenství k chodu celé technologie.