Zneškodňovací stanice oplachových vod ze dvou galvanických linek

Stanice je určena pro zneškodňování odpadních vod ze dvou galvanických linek. Zneškodňovány jsou oplachové vody alkalicko-kyselého charakteru a oplachové vody s obsahem komplexů. Likvidace koncentrátů je v tomto projektu řešena externě. Stanice je navržena na maximální výkon 5m3/h. Oplachové vody jsou jímány do zásobních nádrží dle charakteru. Alkalicko-kyselé vody jsou čerpány do třístupňového průtočného reaktoru. Upravené vody postupují do lamelové usazovací nádrže, kde dojde k sedimentaci nečistot. Přečištěná voda je jímána a poté dočištěna za pomoci pískového filtru, filtru s aktivním uhlím a dvěma kolonami se selektivním ionexem, jež zachytávají těžké kovy. Dočištěná voda je čerpána do kontrolní nádrže Vody s obsahem komplexů jsou čerpány do odstavného reaktoru. Upravené vody se po úpravě parametrů přečerpávají do usazovací nádrže. Odsedimentované vody se přepustí do zásobní nádrže. Dočištění probíhá pískovým filtrem. Dočištěná voda je čerpána do kontrolní nádrže Vyčištěná voda je jímána v kontrolní nádrži, kde dochází ke kontrole parametrů před vypuštěním do kanalizace. Kaly z lamelové usazovací nádrže a usazovací nádrže jsou filtrovány kalolisem pro příslušný charakter kalů.