Zneškodňovací stanice odpadních vod z galvanických provozů

Automatická stanice pro zneškodňování odpadních alkalicko-kyselých vod a koncentrátů , vod a koncentrátů s obsahem chromu a vod a koncentrátů s obsahem kyanidů. Cirkulační čištění oplachů na duplexových ionexových stanicích a vracení vyčištěné vody zpět do galvanických linek. Ionexové dočištění odpadních vod na duplexní ionexové stanici. Automatický řídící systém SIMATIC s vizualizací procesu čištění.