Koncová dočišťovací stanice odpadních vod

Zařízení sloužící k finálnímu dočištění vod po neutralizaci ve zneškodňovací stanici. Dochází k odstranění mechanických nečistot, těžkých kovů a dalších látek, před vypouštěním do kanalizace nebo zpětným využitím v galvanickém procesu. Koncové dočištění slouží k eliminaci nečistot ve vodách vypouštěných do kanalizace. Koncepce systému může být tvořena různými parametry zařízení. V závislosti na potřebný průtok dočišťované vody se volí velikosti kolon. Lze volit duplexní systém, kde jsou dvě kolony selektivního ionexu, které se střídají v činnosti. Přičemž je jedna činná a druhá regenerována. Tím je zaručen nepřetržitý proces. Systém muže být vytvořen ve verzi manuální, kdy obsluha přestavuje ventily dle požadovaného pracovního kroku, nebo může být využit automatický systém, který veškerou přestavbu ventilů provádí dle řídicího systému. V některých případech lze volit kombinaci těchto systémů, kdy vzniká poloautomatický systém. Dočištění poté začíná v pískovém filtru, kde je voda zbavena mechanických nečistot, které nebylo možno odloučit v předchozích procesních krocích. Dále voda vstupuje do filtru s aktivním uhlím, kde jsou odstraněny organické látky. Finální fází je čištění vody na selektivním ionexu, kde jsou zachytávány těžké kovy. Kolony s jednotlivými náplněmi jsou čištěny a regenerovány vždy dle charakteru náplně. Tím se udržuje jejich funkčnost a prodlužuje jejich životnost.