Plně automatické pracoviště pro přípravu kyanidových galvanických lázní a jejich automatické dávkování do příslušných galvanických van

Automatická doprava sudů s chemikáliemi v sypkém stavu do místa jejich vysypání, proražení sudů, příprava roztoku a automatické přečerpání do příslušné zásobní nádrži – to vše bez účasti obsluhy v místnosti, kde je umístěno zařízení. Automatické dávkování kyanidových roztoků do příslušných galvanických van na základě prošlých ampérhodin